.:: Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία - Ε.Ν.ΑΚ :: Σχολή Ναυαγοσωστικής :: www.lifeguards.gr ::. This page is going to automatically redirect you to the correct page in 1 second. If your browser does not support page redirection please click here